Rezervace

SLUŽBY

KONTROLA SPALINOVÝCH CEST + ČIŠTĚNÍ

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

Provádím kontrolu a čištění spalinových cest (komín i kouřovod). Na místě Vám vyhotovím Zprávu o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY

VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY

Tepelně technický výpočet je nutné provést vždy před napojením nového spotřebiče do komínu - součástí výchozí revize. Dále se provádí v případu kdy komín dehtuje, aby se zjistila příčina.
VLOŽKOVÁNÍ A STAVBA KOMÍNŮ<

VLOŽKOVÁNÍ A STAVBA KOMÍNŮ

Realizuji vložkování a stavbu zděných, nerezových i plastových komínů pro spalování všech druhů paliv - pevná, kapalná a plynná.
FRÉZOVÁNÍ

FRÉZOVÁNÍ

Disponuji komínovou frézou která umožňuje zvětšení komínového průduchu pro následné osazení vložky.
MĚŘENÍ SPALIN

MĚŘENÍ SPALIN

Nabízím měření Analyzátorem TESTO 300, kterým jde provádět všechny druhy měření. Od účinnosti spalování, měření emisí, koncentrace CO, tah komínu, 4 Pa test apod.
STROJNÍ ODSTRANĚNÍ DEHTU

STROJNÍ ODSTRANĚNÍ DEHTU

Nabízím strojní odstranění dehtu za pomocí ruční komínové frézy WÖHLER. Je třeba tam, kde klasické vyčištění silně znečištěného komínu, nestačí.
MONTÁŽE KOUŘOVODŮ

ZKOUŠKA TĚSNOSTI POMOCÍ KOUŘE

Účelem zkoušky je zjistit netěsnosti komínové vložky a komínového pláště, kterými by mohly pronikat spaliny do přilehlých prostorů a tím ohrozit zdraví a životy jejich uživatelů.
PRODEJ A MONTÁŽ

NAPOJENÍ SPOTŘEBIČE

Dopojím spotřebiče na všechny druhy paliva, kouřovodem do komínu.
PRODEJ A MONTÁŽ

PRODEJ A MONTÁŽ

Nabízím prodej a následnou montáž různých komínových komponentů.
Kouřovody, stříšky, komínová dvířka, redukce, nástavce apod.