Rezervace

CENÍK

Orientační ceník pro rok 2024.
Nejsem plátce DPH.

Kontrola a čištění spalinové cesty

Prováděno dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
800 Kč
Další průduch 200 - 300 Kč

Kontrola a čištění spalinové cesty + měření spalin

Kontrola a čištění celé spalinové cesty od plynového spotřebiče + měření emisí a úniků spalin.
700 Kč

Strojní odstranění DEHTU

Cena je včetně výběru a odnosu dehtových usazenin.
400 Kč/bm

Vložkování, frézování a stavba komínu

Cenu ovlivňuje spoustu faktorů: druh paliva, délka, průměr a tloušťka materiálu komínové vložky a kouřovodů a podobně.
Individuální

Cenová nabídka + výpočet spalinové cesty

Zaměření a prohlídka aktuálního stavu komínu + výpočet/návrh spalinové cesty + cenová nabídka. Vše ve formátu PDF nebo tištěné podobě.

V případě realizace se cena odečte z konečné ceny práce.
800 Kč

Výpočet nebo návrh spalinové cesty

Výpočet nebo návrh spalinové cesty zajistí bezpečný a bezproblémový provoz. Nutno doložit k výchozí revizi.
1 500 Kč

Měření spalin

Měření koncentrace CO, emisí, spalin, 4 Pa test, tah komína apod.
800 Kč

Zkouška těsnosti pomocí kouře

Účelem zkoušky je zjistit netěsnosti komínové vložky a komínového pláště, kterými by mohly pronikat spaliny do přilehlých prostorů a tím ohrozit zdraví a životy jejich uživatelů.
700 Kč

Hodinová sazba

Odborná konzultace na místě, odstraňování závad, drobné zednické práce.
500 - 1 000 Kč

Zrušení terminu v den kontroly

Z důvodu častého rušení termínu nebo nepřítomnosti zákazníka v místě konání služeb, účtuji poplatek za zbytečný výjezd a blokování termínu pro ostatní zákazníky.
300 Kč
JEZDÍM VŠUDE,
KDE ZLOBÍ SAZE