Rezervace

Osobní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Vojtěch Janík, se sídlo Karviná - Ráj, Školská 466/58, 73401, IČ: 05333164, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 123456 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: - jméno a příjmení - název společnosti - e-mail - telefonní číslo - adresa 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, adresa a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpětného připomenutí o konce platnosti provedené kontroly a čištění spalinové cesty. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti komijanik@komijanik.cz popřípadě Školská 466/58, Karviná 734 01 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel softwaru b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - na přenositelnost údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.